Prijsuitreiking

De Hanneke Steenbergen scriptieprijs 2015 is gewonnen door Daphne ter Telgte van de Universiteit Utrecht. Zij kreeg de prijs voor haar scriptie getiteld: ‘The accession of the EU to the ECHR to strengthen human rights protection within the Common European Asylum system: necessity or merely symbolic?’.

De prijsuitreiking vond plaats op 17 december aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen. Dit jaar waren acht scripties genomineerd. De acht genomineerde scribenten waren:

  • Mary Jessie Dickson: Badly drawn lines’: A Comparison of LGBTI Asylum Law Protection in the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights, Universiteit Nijmegen;
  • Sangita Jaghai: Statelessness and Transnational Migration. The role of States as duty-bearers to address statelessness in the ASEAN region under International Law, Universiteit van Tilburg;
  • Dion Kramer: From worker to entrepreneur of himself. The transformative power of the homo economicus in EU mobility and migration law, Universiteit van Tilburg;
  • Marije Meijer: Over de rol van kinderbeschermingsmaatregelen in het vreemdelingenrecht. Wat is de rol van kinderbeschermingsmaatregelen in het vreemdelingenrecht en in hoeverre is deze rol gewenst?, Universiteit Leiden;
  • Yvonne ten Kate : OOST WEST, THUIS BEST? Een analyse van de herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, Universiteit Leiden;
  • Daphne ter Telgte: The accession of the EU to the ECHR to strenghten human rights protection within the Common European Asylum System: necessity or merely symbolic?, Universiteit Utrecht;
  • Joost van der Valk: The Smart Borders Package and the Protection of Fundamental Rights in the European Union, Universiteit Utrecht;
  • Tara Veenendaal: de Schone schijn van de Terugkeerrichtlijn, VU Amsterdam;

Voorafgaand aan de voorlezing van het juryrapport en de bekendmaking van de winnaar gaven de genomineerde scribenten een heldere en bondige toelichting op het onderwerp en de conclusies van hun scriptie. De jury, bestaande uit Stans Goudsmit (lid College voor de Rechten van de Mens), David Kuiper (IND, Ministerie van Veiligheid en Justitie) en John Bouwman (senior rechter en teamleider Rechtbank Overijssel), was unaniem in haar oordeel over de winnaar.

De prijsuitreiking werd voorafgegaan door een interessant symposium, georganiseerd door de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen over bewijs in het asielrecht. Sprekers op het symposium waren prof. mr. dr. A.T. Marseille (RUG), over bewijs in het bestuursrecht, dr. F.J. Bex (UU), over redeneren met bewijs en mr. K. Geertsema (VU), over bewijs in het asielrecht.