Prijsuitreiking

 

Uitreiking Hanneke Steenbergen Scriptieprijs 2017/Award ceremony 16 november 2017

Tijd: 13.30 – 18.30 (inclusief uitreiking scriptieprijs en borrel), inlooptijd vanaf 13.15

Locatie: Roeterseilandcampus gebouw A, seminar room, 3de verdieping, Nieuwe Achtergracht 166, 1918 WV Amsterdam

Seminar voorafgaand aan de prijsuitreiking

Ter gelegenheid van de 15e uitreiking van de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs voor de beste masterscriptie over migratierecht, organiseert de Rechtenfaculteit van de UVA, onder leiding van Maarten den Heijer (UvA), een bijeenkomst over Asiel en integratie. Sonja Avontuur, senior adviseur van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ), zal het rapport Pieken en Dalen presenteren over opvang van asielzoekers en huisvesting en integratie van asielzoekers die een status hebben verkregen. Betty de Hart (UvA/Vrije Universiteit Amsterdam) en Tamar de Waal (UvA) zullen reageren.

Pauze/break: 15.15- 15.30

Prijsuitreiking/Award ceremony: 15.30-17.30

Chair: Maarten den Heijer (UvA)

15.30 – 15.40  Welkom door mr. Steenbergen

15.40-16.50    Korte presentatie van scripties door genomineerden/Short presentation of the master thesis by nominees

15.40 – 15.45  Eva Scheepers Universiteit Maastricht

Geloofwaardigheid beoordeeld en getoetst. Een onderzoek naar de rechtspositie van de asielzoeker ten aanzien van de beoordeling van de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas door het bestuur en de toetsing hiervan in rechte.

15.45 – 15.50  Erik-Jan Metselaar Universiteit Tilburg

The motivation of the Dutch credibility assessment in return decisions and its judicial review in the light of relevant standards in international and EU law

15.55 – 16.00 Robin Beentjes Universiteit van Amsterdam

Closer collaboration by the EU with Libya and Morocco: a disguised anti-migration policy? The compatibility of the EU’s Partnership Framework with the Refugee Convention

16.00 – 16.05  Barbara Safradin Universiteit Utrecht

The ‘Legal Limbo’ of Stateless Syrian Refugees in Exile. A comparative legal and empirical analysis at the national, international and European level on addressing refugee statelessness in the EU

16.05 – 16.10  Suzy Duivenvoorde Universiteit Leiden

Het participatierecht van minderjarige vreemdelingen in de Nederlandse asielprocedure

16.10 – 16.15  Francesca Rondine VU Amsterdam

Between reception and detention: the case of Italian hotspots

Cultureel intermezzo: 16.15 – 16.25

16.25 – 16.30  Anne Aagten Universitet Leiden

Migrants Smuggling: An excludable act under Article 1 F of the Refugee Convention.

16.30 – 16.35 Mirjam den Besten VU Amsterdam

Extraterritorial Immigration Control and Access to Asylum, The Dutch Immigration Liaison Officers and the Non-Refoulement Obligations of the Netherlands under International Refugee and Human Rights Law

16.35 – 16.40  Mairi Zoi Universiteit Utrecht

Frontex Rebooted: The securitisation of migration in the EU by the European Border and Coast Guard (EBCG) and its legal implications in terms of EU competences and social legitimacy

16.40 – 16.45  Karin Åberg VU Amsterdam

With Law as a Tool: On Political Activities of Irregular Migrants

16.45 – 16.50  Sam  Mosallai Radboud Universiteit Nijmegen

Compatibility of Australian Asylum Policy Aimed at Unauthorized Maritime Arrivals with International Refugee and Human Rights Law.

16.50 – 17.20  Toelichting juryrapport door voorzitter van de jury en prijsuitreiking

17.20 – 17.30  Slotwoord mr. Steenbergen, voorzitter Stichting Hanneke Steenbergen Scriptieprijs

17.30 – 18.30  Borrel

Aanvullende informatie:

Het seminar en de prijsuitreiking zijn gratis, maar u wordt verzocht u van te voren aan te melden voor het seminar en/of de prijsuitreiking door een mail te sturen naar d.p.blessing@uva.nl, onder vermelding van Uitreiking Hanneke Steenbergen Scriptieprijs.