Stichting

Stichting

De stichting Hanneke Steenbergen Fonds is op 3 september 2002 opgericht. Het doel van de stichting is het bevorderen van de studie van het migratierecht. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het jaarlijks uitreiken van een prijs voor een daartoe in aanmerking komende master-afstudeerscriptie op het terrein van het migratierecht. Deze prijs heet de Hanneke Steenbergen scriptieprijs. Docenten/ scriptiebegeleiders die een aan een Nederlandse universiteit geschreven masterscriptie op het gebied van het migratierecht als goed tot zeer goed hebben beoordeeld kunnen deze scriptie voordragen voor de prijs. Uit de genomineerde scripties wordt de winnende scriptie gekozen door een deskundige jury. De scriptieprijs bestaat uit een bedrag van €1500,-.

Zie voor een verslag van de prijsuitreiking onder de prijswinnaar van het betreffende jaar.

De Stichting Hanneke Steenbergen Fonds is een door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling

Het bestuur van de Stichting Hanneke Steenbergen Fonds bestaat uit:

  • dhr. H.M.J.I. Steenbergen (voorzitter)
  • mevr. G.G. Lodder (secretaris)
  • dhr. H.J.M. Steenbergen (penningmeester)
  • mevr. K.E. Geertsema
  • mevr. B. Aarrass

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Hier vindt u de financiële jaarverslagen van voorgaande jaren:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Inschrijfnummer KvK: 28095127

Fiscaal nummer: 811913247

Contactadres: Stichting Hanneke Steenbergen Fonds, Vosmaerstraat 16, 2651 AZ Berkel en Rodenrijs, t.a.v. Mevr. mr. dr. G.G. Lodder