Over de scriptieprijs

De uitreiking van de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs vindt in het najaar plaats aan één van de Nederlandse universiteiten waar een migratierechtelijk vak wordt gegeven, op basis van een roulerend systeem.

De uitreiking van de scriptieprijs vond voor het eerst plaats in 2003, bij de Universiteit van Nijmegen. Daarna volgden de uitreikingen bij de Universiteiten van Utrecht (2004), Leiden (2005), VU Amsterdam (2006), Tilburg (2007), Groningen (2008), UvA (2009), Maastricht (2010), Nijmegen (2011), Leiden (2012), Utrecht (2013), VU Amsterdam (2014), Groningen (2015) en Tilburg (2016).

De uitreiking wordt steeds voorafgegaan door een inhoudelijk gedeelte, waarin een actueel thema door toonaangevende deskundigen wordt besproken.

Inhoudelijke thema’s van de vorige prijsuitreikingen waren onder andere:

  • vreemdelingendetentie (Universiteit van Tilburg),
  • arbeidsmigratie (Universiteit van Amsterdam),
  • rol van de bestuursrechter (Rijksuniversiteit Groningen),
  • rechtspositie Turkse arbeidsmigranten (Universiteit van Maastricht),
  • naturalisatietoets (Radboud Universiteit Nijmegen).