Hanneke Steenbergen

Hanneke Steenbergen was vele jaren als docent vreemdelingenrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. In 1982 werd het vak door haar als vernieuwingsvak opgezet. Zij was in 1996 één va de oprichters van het Instituut voor Immigratierecht aan de Universiteit Leiden. Met de haar kenmerkende bescheidenheid, betrokkenheid en onvoorwaardelijke inzet heeft ze een grote bijdrage geleverd aan onderzoek en onderwijs op het gebied van het migratierecht. Zij hechtte altijd veel belang aan de bevordering van de studie van het migratierecht en stimuleerde haar studenten bij de keuze van scriptieonderwerpen. Daarbij streefde ze onvermoeibaar naar een zo hoog mogelijk niveau.

Op 9 juni 2001 overleed Hanneke Steenbergen. De betrokkenheid van Hanneke bij het onderwijs aan studenten is voor familie en collega’s van Hanneke de aanleiding geweest een stichting op te richten met als doel het bevorderen van de studie van het migratierecht. Zij doet dit onder andere door het periodiek toekennen van een prijs voor, naar het oordeel van een deskundige jury, de beste afstudeerscriptie die op het terrein van het migratierecht aan een Nederlandse universiteit is geschreven.