Donaties

Donaties

Als u de Stichting een warm hart toedraagt kunt u een bijdrage – waarvoor reeds bij voorbaat onze hartelijk dank – storten op rekening NL87ABNA0587670487, t.n.v. de Stichting Hanneke Steenbergen Fonds┬áte Leiden.

De stichting is per 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).