2013 – Arend van Rosmalen

2013 by

2013

Conditional Citizenship of the Union? Family migration for EU citizens and the outdated notion of “internal affairs”

Arend van Rosmalen

 

Uit het juryrapport:

De scriptie gaat na wat het betekent om als ingezetene van een land binnen de EU te verblijven en met name welke rechten er al dan niet verbonden zijn aan het EU burgerschap op het gebied van familieleven. De schrijver concludeert dat het nergens goed gedefinieerde begrip EU burger dat ook in geen EU regeling wordt voorzien van rechten en plichten in feite slechts kan worden begrepen door te kijken naar de verschillende kwaliteiten waarin EU burgers zich manifesteren. Daartoe wordt de jurisprudentie van het EU hof scrupuleus afgegraasd en geduid.

De jury prijst met name het wetenschappelijk gehalte van de scriptie over Conditional Citizenship en het complete overzicht van alle relevante jurisprudentie, geplaatst in de historische ontwikkeling.

Download thesis

 

Related Posts

Tags

Share This