2023 – Lydia Leibbrandt

2024 by

De 21ste editie van de Hanneke Steenbergen scriptieprijs is gewonnen door Lydia Leibbrandt van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij kreeg de prijs voor haar scriptie getiteld: “Capturing the alchemy of regularization. Manifestations of citizenship in the German Ausbildungsduldung.” Lydia  onderzoekt in haar scriptie een relatief nieuwe en hybride verblijfstitel in Duitsland: de Ausbildungsduldung. Een verblijfstitel die een vorm van gedogen is, zonder dat de houder een verblijfsvergunning heeft, maar wel uitzicht biedt op een verblijfsvergunning, als de houder een driejarig traject voor een beroepsopleiding met succes afrondt.  Haar onderzoeksvraag ziet op de relatie tussen deze Ausbildingsduldung en manifestaties van burgerschap bij de houders van deze verblijfstitel. De jury zegt over de scriptie in het juryrapport: “The author arrives at these insights through a thorough and complete legal analysis based on a sound and clearly...

read more

2022 – Eva van der Wal

2023 by

‘Exploring the African Accountability Avenue: Libya’s Responsibility for Violating the Right to Leave under Article 12 (2) ACHPR through pullback operations’ Eva van der Wal   Op 16 december 2022 vond de 20ste editie van de Hanneke Steenbergen scriptieprijs uitreiking plaats in het mooie Academiegebouw in Utrecht. De scriptieprijs op deze lustrumeditie is gewonnen door Eva van der Wal van de Vrije Universiteit Amsterdam.  Er waren negen scripties genomineerd voor de prijsuitreiking in 2022. Alle genomineerden waren fysiek of digitaal aanwezig en gaven een korte pitch van hun scriptie. Eva van der Wal heeft in haar scriptie bekeken of er juridische mogelijkheden zijn om iets te doen tegen de pullback operaties van migranten door Libië. In het bijzonder heeft zij onderzocht of Libië met de pullback operaties het recht elk land te verlaten, zoals opgenomen in artikel...

read more

2021 – Kate Murphy

2022 by

Kate Murphy is de winnaar van de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs 2021. Kate kreeg de prijs voor haar scriptie getiteld: ‘FRONTEX AND THE FALLACY OF HUMAN RIGHTS. How could Frontex – the European Border and Coast Guard Agency – operate its management of EU external borders to uphold the Union’s international human rights obligations in the area of migration & asylum?’ Kate Murphy onderzoekt in haar scriptie hoe Frontex in haar functie als bewaker van de buitengrenzen van de EU, omgaat met mensenrechten. Zij doet dit door niet alleen naar het recht te kijken, maar benadert dit actuele thema vanuit een breder institutioneel en sociologisch oogpunt. De jury, die in 2021 bestond uit mr. Jaap van der Winden, mr. Aldo Kuijer en mr. Mariam Chebti was zeer lovend over de winnende scriptie. Uit het juryrapport: ‘The jury was impressed by this exceptionally good...

read more

2020 – Tara O’Sullivan...

2021 by

Tara O’Sullivan is de winnaar van de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs 2020. Het was dit jaar de achttiende keer dat de scriptieprijs werd toegekend. Tara kreeg de prijs voor haar scriptie getiteld: ‘Protecting environmentally displaced persons under international law. A proposal for a new international legal framework.’ Zij onderzoekt in haar scriptie het bestaande internationale juridich kader ten aanzien van de opvang van klimaatvluchtelingen en ontheemden. De jury, die dit jaar bestond uit mr. dr. Carina van Eck, mr. Aldo Kuijer en mr. Jaap van der Winden was unaniem in haar oordeel over de winnende scriptie. Uit het juryrapport: O’Sullivan provides an excellent and convincing analysis of relevant international law and contemporary initiatives and frameworks.’ ‘The jury is impressed by her study.’ Her thesis is written ‘with a passion that draws the reader into her arguments and plea for an...

read more

2019 – Maarten Kos

2020 by

Maarten Kos van de Vrije Universiteit Amsterdam is de winnaar van de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs 2019. Het was dit jaar de zeventiende keer dat de scriptieprijs werd toegekend. Maarten kreeg de prijs voor zijn scriptie getiteld: Italy’s Responsibility Under International Law for Human Rights Violation of Migrants Intercepted at Sea and Returned to Libya by the Libyan Coast Guard with the Support of Italy. Hij onderzoekt in zijn scriptie in hoeverre Italië onder internationaal recht verantwoordelijk gehouden kan worden voor de mensenrechtenschendingen ten aanzien van migranten die door de Libische kustwacht op zee worden onderschept en teruggebracht naar Libië met steun van Italië. De 3-koppige jury, bestaand uit mr. Dr. Carina van Eck, mr. Aldo Kuijer en mr. Jaap van der Winden heeft Maarten Kos unaniem uitgeroepen tot winnaar van de Steenbergen scriptieprijs 2019. De...

read more