2017 – Mirjam den Besten

2018 by

  De vijftiende editie van de Hanneke Steenbergen scriptieprijs is gewonnen door Mirjam den Besten van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij kreeg de prijs voor haar scriptie getiteld: “Extraterritorial Immigration Control and Access to Asylum. The Dutch Immigration Liaison Officers and the Non-Refoulement obligations of the Netherlands under international refugee and human rights law”.  Mirjam schreef haar scriptie over een relatief onbekend fenomeen in de migratieketen: het werk van de Immigration Liaison Officer (ILO) die gestationeerd is in derde landen. De ILO moet vliegmaatschappijen adviseren over reisdocumenten en eventuele weigering van passagiers. De focus van haar scriptie lag op de vraag hoe in een dergelijke situatie wordt omgegaan met een asielclaim. De prijsuitreiking vond plaats op 16 november 2017 aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. In 2017 waren elf scripties genomineerd. Voorafgaand...

read more

2016 – Amélie Poméon

2016 by

De Hanneke Steenbergen Scriptie Prijs 2016 is gewonnen door Amélie Poméon van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij won de prijs voor haar scriptie getiteld: ‘Frontex and EBCGA, a Question of Accountability’. De prijsuitreiking vond plaats op 17 november en werd voorafgegaan door een seminar over toegang en grenscontrole, georganiseerd door Tilburg University. Sprekers waren Dhr. Patrick van Berlo, van de Universiteit van Leiden, die een interessante analyse gaf van de Australische asielprocedure voor bootvluchtelingen en Dhr. David Kuiper met een beschouwing van binnenuit over het Mobiel Toezicht Veiligheid aan de Nederlandse grens. De jury bestaande uit John Bouwman, senior rechter, David Kuiper, stafmedewerker bij de IND en onder leiding van Carina van Eck, lid College voor de Rechten van de Mens, koos uit deze 11 uitstekende  scripties  de scriptie van Amélie Poméon als de...

read more

2015 – Daphne ter Telgte

2016 by

De Hanneke Steenbergen scriptieprijs 2015 is gewonnen door Daphne ter Telgte van de Universiteit Utrecht. Zij kreeg de prijs voor haar scriptie getiteld: ‘The accession of the EU to the ECHR to strengthen human rights protection within the Common European Asylum system: necessity or merely symbolic?’ De jury, bestaande uit Stans Goudsmit (lid College voor de Rechten van de Mens), David Kuiper (IND, Ministerie van Veiligheid en Justitie) en John Bouwman (senior rechter en teamleider Rechtbank Overijssel), was unaniem in haar oordeel over de winnaar. Uit het juryrapport: ”Daphne schreef een goed onderbouwd en gedocumenteerd werkstuk, waarin zij gedetailleerd uiteen zet hoe de twee hoogste Europese rechters worstelen met vragen die op dit gebied aan hen worden voorgelegd. Hoe gaan zij om met de bescherming van mensenrechten, bezien vanuit hun eigen posities en met...

read more

2014 – Nynke Staal

2015 by

De Hanneke Steenbergen scriptieprijs 2014 is gewonnen door Nynke Staal van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij kreeg de prijs voor haar scriptie getiteld: ‘After M.S.S.: the contemporary asylum and migration situation in Greece’. In haar scriptie onderzoekt ze wat er is veranderd in de Griekse asielwetgeving en praktijk na de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak M.S.S. op 21 januari 2011. De jury, die dit jaar bestond uit Stans Goudsmit (lid College voor de Rechten van de Mens), Maykel Bouma (beleidsmedewerker Ministerie van Binnenlandse Zaken) en John Bouwman (senior rechter en teamleider rechtbank Overijssel) stelt dat het gaat om een vernieuwend en relevant onderwerp en een diepgravend onderzoek in de nieuwste Griekse wetgeving en de voorgenomen uitvoering daarvan. Uit het juryrapport: “Dat heeft ze gedaan op een...

read more

2013 – Arend van Rosmalen...

2013 by

2013 Conditional Citizenship of the Union? Family migration for EU citizens and the outdated notion of “internal affairs” Arend van Rosmalen   Uit het juryrapport: De scriptie gaat na wat het betekent om als ingezetene van een land binnen de EU te verblijven en met name welke rechten er al dan niet verbonden zijn aan het EU burgerschap op het gebied van familieleven. De schrijver concludeert dat het nergens goed gedefinieerde begrip EU burger dat ook in geen EU regeling wordt voorzien van rechten en plichten in feite slechts kan worden begrepen door te kijken naar de verschillende kwaliteiten waarin EU burgers zich manifesteren. Daartoe wordt de jurisprudentie van het EU hof scrupuleus afgegraasd en geduid. De jury prijst met name het wetenschappelijk gehalte van de scriptie over Conditional Citizenship en het complete overzicht...

read more