2017 – Mirjam den Besten

2018 by

 

De vijftiende editie van de Hanneke Steenbergen scriptieprijs is gewonnen door Mirjam den Besten van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij kreeg de prijs voor haar scriptie getiteld: “Extraterritorial Immigration Control and Access to Asylum. The Dutch Immigration Liaison Officers and the Non-Refoulement obligations of the Netherlands under international refugee and human rights law”.  Mirjam schreef haar scriptie over een relatief onbekend fenomeen in de migratieketen: het werk van de Immigration Liaison Officer (ILO) die gestationeerd is in derde landen. De ILO moet vliegmaatschappijen adviseren over reisdocumenten en eventuele weigering van passagiers. De focus van haar scriptie lag op de vraag hoe in een dergelijke situatie wordt omgegaan met een asielclaim.

De prijsuitreiking vond plaats op 16 november 2017 aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. In 2017 waren elf scripties genomineerd. Voorafgaand aan de voorlezing van het juryrapport en de bekendmaking van de winnaar gaven de genomineerde scribenten een heldere en bondige toelichting op het onderwerp en de conclusies van hun scriptie. De jury, bestaande uit Carina van Eck (lid College voor de Rechten van de Mens), David Kuiper (IND, Ministerie van Justitie en Veiligheid) en Peter Banda (rechter bij Rechtbank Overijssel) complimenteerde alle scribenten. Zij was zeer lovend in haar oordeel over de winnaar.

Uit het juryrapport: ” Mirjam won the award this year, exceeding the high threshold of quality that all theses had. (…) She chose a very innovative topic, on which there is little information, although it is of key importance for seeking asylum. The legal and policy importance of her thesis is therefore very high.”

De prijsuitreiking werd voorafgegaan door een symposium onder leiding van Maarten den Heijer (UvA), over asiel en integratie. Sonja Avontuur, senior adviseur van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken, presenteerde het rapport Pieken en Dalen over de opvang, huisvesting en integratie van asielzoekers die een status hebben verkregen. Betty de Hart (UvA/Vrije Universiteit Amsterdam) vertelde over haar onderzoek naar inburgering en de verblijfsrechtelijke consequenties van het niet voldoen aan de inburgeringsvereisten.

Related Posts

Tags

Share This