Voorgaande winnaars

2014 – Nynke Staal

2015 by

De Hanneke Steenbergen scriptieprijs 2014 is gewonnen door Nynke Staal van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij kreeg de prijs voor haar scriptie getiteld: ‘After M.S.S.: the contemporary asylum and migration situation in Greece’. In haar scriptie onderzoekt ze wat er is veranderd in de Griekse asielwetgeving en praktijk na de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak M.S.S. op 21 januari 2011. De jury, die dit jaar bestond uit Stans Goudsmit (lid College voor de Rechten van de Mens), Maykel Bouma (beleidsmedewerker Ministerie van Binnenlandse Zaken) en John Bouwman (senior rechter en teamleider rechtbank Overijssel) stelt dat het gaat om een vernieuwend en relevant onderwerp en een diepgravend onderzoek in de nieuwste Griekse wetgeving en de voorgenomen uitvoering daarvan. Uit het juryrapport: “Dat heeft ze gedaan op een...

read more

2013 – Arend van Rosmalen...

2013 by

2013 Conditional Citizenship of the Union? Family migration for EU citizens and the outdated notion of “internal affairs” Arend van Rosmalen   Uit het juryrapport: De scriptie gaat na wat het betekent om als ingezetene van een land binnen de EU te verblijven en met name welke rechten er al dan niet verbonden zijn aan het EU burgerschap op het gebied van familieleven. De schrijver concludeert dat het nergens goed gedefinieerde begrip EU burger dat ook in geen EU regeling wordt voorzien van rechten en plichten in feite slechts kan worden begrepen door te kijken naar de verschillende kwaliteiten waarin EU burgers zich manifesteren. Daartoe wordt de jurisprudentie van het EU hof scrupuleus afgegraasd en geduid. De jury prijst met name het wetenschappelijk gehalte van de scriptie over Conditional Citizenship en het complete overzicht...

read more

2012 – Ellen Nissen

2012 by

2012 The Rights of Minor EU Member State Nationals Wishing to Enjoy Family Life with a non-EU Parent in their Country of Nationality. A study in the light of the UN Convention on the Rights of the Childals Ellen Nissen   Op 29 november 2012 vond in Leiden het tweede lustrum plaats van de uitreiking van de Hanneke Steenbergen Scriptieprijs voor de beste masterscriptie op het gebied van het migratierecht geschreven aan een Nederlandse universiteit. In totaal waren zes scripties genomineerd voor de Hanneke Steenbergen scriptieprijs. Alle genomineerden gaven een korte toelichting op hun scriptie waarna een referent reageerde op de door hen geformuleerde stelling. De jury,  bestaande uit  Adriana van Dooijeweert (voorzitter ACVZ), Teun van Os van den Abeelen (raadsheer Gerechtshof Den Haag), Stans Goudsmit (lid College voor de Rechten van de Mens) en...

read more

2011 – Alke Metselaar

2011 by

2011 Turkish delight? A closer examination of the standstill clause and the prohibition of discrimination in the EEC-Turkey Association Alke Metselaar Download thesis...

read more